Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Ulice Velká hradební směrem k Mariánské skále, na levé straně budova dnešní Severočeské vědecké knihovny, původně vila "Wolfrum". Snímek přibližně z roku 1916, další z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.