Dříve a dnes ve fotografii

O projektu pro sekundány

Projekt s názvem "Dříve a dnes ve fotografii" se uskutečnil v rámci projektových dní 2011 Gymnázia dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem pod vedením O. Černého. Cílem projektu bylo seznámit přihlášené žáky (ze třídy sekunda osmiletého gymnázia) se základy fotografování, obsluhy digitálního fotoaparátu, se základními úpravami digitálních fotografií a v rámci praktické činnosti pořídit snímky z míst, která jsou zachycena na fotografiích z přelomu předminulého a minulého století a z roku 2000. Staré fotografie naskenovat a spolu s nově pořízenými (již digitálními) je upravit pro tyto stránky.

Účastníci projektu:

  • Adam Hrouda
  • Antonín Vacek
  • František Hynek
  • Jan Vodvářka
  • Josef Háněl
  • Petr Sedláček
  • Štěpán Rešl
  • Vojtěch Semerád

O starších fotkách

Fotografie z roku 2000 jsou fotografovány ještě analogově na klasický kinofilm. Snímky pořídil Jakub Vrhel ve spolupráci s Ondřejem Černým. Fotografie byly původně vyvolány na fotopapír - pro účely tohoto projektu byly následně naskenovány a upraveny v počítači.

Historické (+/- 100 let staré) snímky laskavě poskytl PhDr. Vladimír Kaiser, ředitel Archivu města Ústí nad Labem. Informace k nim jsou pak čerpány z knihy manželů Kaiserových "Dějiny města Ústí nad Labem".

Proč nejsou všechny fotky "stejné"

Již při fotografování v roce 2000 se ukázalo, že vyfotit místa zachycená na historických fotkách ze zcela stejných míst je problematické - zejména kvůli stavebním změnám v okolí, ale také často kvůli dopravní situaci.

Ti, kdo mají více informací o technice fotografování, jistě vědí, že různé úhly svislic a horizontál na snímcích budov a ulic jsou důsledkem odlišných objektivů u použitých fotoaparátů. Výsledné fotky by šly v počítači upravit, ale protože to nedělali fotografové před 100 lety, neprováděli jsme tyto úpravy ani my.

U některých fotografií způsobuje dojem rozdílnosti často jen světlo - fotografie byly totiž pořizovány za různých světelných podmínek, zejména slunce v různou denní a roční dobu je občas znát.

U fotografií z roku 2000 se na přesnosti nalezení místa pro znovupořízení fotografie podepsala absence možnosti pořízený snímek porovnat s předlohou.

V neposlední řadě hrála jistou roli i (ne)zkušenost fotografů.

Všem milovníkům přesnosti se tímto za některé nedokonalosti snímků omlouvám a věřím, že i v této podobě umožní zajímavé srovnání proměny míst, kolem kterých řada z vás často, ne-li denně prochází.

Uspořádání snímků na tomto webu

Fotografie jsou uspořádány ve trojicích - v jednotné barevné úpravě, aby barevné podání nerušilo porovnávání. Po několika pokusech jsem nakonec zvolil řešení, kdy jsou tyto fotky zobrazovány s pevnou šířkou kolem 1600 bodů - u monitorů z menším rozlišením je tak nutno posouvat obsahem okna. Cílem je umožnit srovnání všech tří obrázků v ještě přijatelném rozlišení pro detaily. Pokud chcete vidět všechny najednou i při menším rozlišení vašeho monitoru, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na trojici fotek a zvolit "zobrazit obrázek" - zobrazíte tak samostatně trojici bez popisu přizpůsobenou vašemu oknu.

K dispozici jsou i samostatné fotografie v o něco větší velikosti (přibližně 700 x 480 bodů) - ty je možno zobrazit do nového okna kliknutím na ikonu sponky pod příslušným obrázkem z trřojice.

Pořízené fotografie můžete procházet místo za místem (šipkami ve spodní části stránky) nebo vybrat rovnou na stránce s kompletním seznamem nafocených míst.

Poděkování

Stránky zpracoval a všem výše jmenovaným za laskavou spolupráci tímto ještě jednou děkuje - Ondřej Černý, Ústí nad Labem, květen 2011.