Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Kompletní seznam fotografií

a00 - Ulice Velká hradební směrem k Mariánské skále, na levé straně budova dnešní Severočeské vědecké knihovny, původně vila "Wolfrum". Snímek přibližně z roku 1916, další z roku 2000 a 2011.

a01 - Dnešní Hrnčířská ulice ve směru na Předmostí a Mariánskou skálu, vpravo ústí ulice V Jirchářích. Foto z roku přibližně 1908, dále 2000 a 2011.

a02 - Dům na rohu dnešní Hrnčířské ulice a ulice V Jirchářích. Původně hodel Zlatá loď, dnes kancelář Čedoku. První snímek asi z roku 1895, další z roku 2000 a 2011.

a03 - Hrnčířská ulice - zástavba na severní straně ulice proti vyústění ulice V Jirchářích. Snímek přibližně z roku 1935, další z roku 2000 a 2011.

a04 - Ulice V Jirchářích na prvním snímku přibližně z roku 1940 ještě s provozem tramvají, na druhém snímku z roku 2000 vpravo prodejna občerstvení Laguna, v roce 2011 Burger King.

a05 - Budova ústeckého hlavního nádraží. Snímek z roku kolem 1908, další z roku 2000 a 2011.

a06 - Budova vídeňského bankovního spolku před hlavním nádražím na snímku z roku 1908, Pojišťovna Slávia - snímek z roku 2000, pojišťovna a sportbar na snímku z roku 2011.

a07 - Na první fotografii z roku kolem 1925 Solní ulice s českou školou, která zanikla při náletu 1945. Na druhém snímku z roku 2000 je na jejím místě tzv. stará tržnice postavená v akci Z v roce 1955. Na posledním záběru z roku 2011 část OC Fórum.
V pozadí všech snímků kostel sv. Vojtěcha.

a08 - Ulička Fabiána Pulíře, dříve Kostelní směrem na Mírové náměstí. Snímek přibližně z roku 1925, dále 2000 a 2011.

a09 - Klášterní ulice směrem z dnešního Mírového nám. První snímek přibližně z roku 1924. Na druhém z roku 2000 je vlevo budova IPB banky, v té době již pod nucenou správou.
Vzadu je vidět ještě původní podoba restaurace Na Rychtě, přestavěná v roce 2010 na pivovar s restaurací a zvýšená o jedno patro. Viz třetí snímek z r. 2011.

a10 - Hrnčířská ulice, na snímku z roku 1916 továrna na cukrovinky Wagner a v pravo první ústecké rychlé občerstvení. Na snímku z roku 2000 a 2011 sídlo Archivu města Ústí nad Labem, vpravo prodejna oděvů.

a11 - Dříve Tržní, dnes Mírové náměstí - na prvním snímku přibližně z roku 1890 bývalá c. a k. solní celnice (zbořena v roce 1898).
Na jejím místě postaven koloniál A. Wagnera, přestavěný v roce 1931 na banku, po válce sídlo redakce "Průboj". Na snímku z roku 2000 a 2011 drogerie.

a12 - Mírové náměstí (dříve Tržní) směrem k Mariánské skále. Na prvním snímku z roku 1870 renesanční kašna odstraněná v 80. - 90. letech 19. století. Druhý snímek z roku 2000.
Na třetím snímku z roku 2011 náměstí po celkové úpravě - vodotrysky v horní části, předláždění, úprava průjezdní komunikace pro MHD, mezi Budovou spořitelny a hotelem Bohemia přistavěný tzv. Špalíček.

a13 - Opět Mírové náměstí - horní část (severní strana). Na snímku z roku 1898 renesanční radnice (odstraněná v roce 1976). Druhé foto z roku 2000 s prolukou vedle spořitelny - služila jako parkoviště. Na třetím snímku z roku 2011 na místě proluky postaven "Palác Zdar".

a14 - Jižní strana Mírového náměstí (dříve Tržní), vyústění uličky Fabiána Pulíře. Na místě "Staré pošty" postaven v roce 1932 obchodní dům "Jepa", nyní "Sever". Naproti, místo dvou starších domů, postaven OD Mark & Spencer. Snímky z roku 1898, 2000 a 2011.

a15 - Mírové náměstí (dříve Tržní), zástavba na jižní straně. Snímky z roku 1899, 2000 a 2011.

a16 - Pohled z Mírového náměstí do Bílinské ulice. Na prvním snímku z roku 1898 vpravo bývalý hotel "Stadt Prag", zbořený v roce 1924. Na snímku z r. 2000 na jeho místě Komerční banka a naproti McDonald´s. Třetí foto z roku 2011 - vzadu je vidět parkoviště OC Fórum.

a17 - Pohled do Revoluční ulice z Mírového náměstí, snímky z roku 1905, 2000, 2011.

a18 - Teplická, dnes Revoluční ulice směrem k vyústění do Tržního, dnes Mírového náměstí. Fotografie z roku 1905, 2000, 2011.

a19 - Tržní, dnes Mírové náměstí, zástavba na jižní straně s vyústěním Bílinské ulice. Snímky z roku: 1898, 2000, 2011.

b01 - Chlapecká a dívčí obecná škola v dnešní Bělehradské ulici postavená v roce 1896. Dnes odborné učiliště Industria. Foto z roku: 1910, 2000, 2011.

b02 - Pohled do ulice Stroupežnického z křižovatky u "Červeného" kostela. Snímky z roku: asi 1910, 2000, 2011.

b04 - Bismarckova, dnes Churchillova ulice. Na prvním snímku z roku asi 1900 ještě před postavením evangelického kostela. Na druhém z roku 2000 a třetím z roku 2011 vzadu tzv. "Červený" kostel.

b05 - Ulice Prokopa Diviše. Na snímku z roku 1920 německá evangelická škola z roku 1890. Na snímcích z roku 2000 a 2011 sídlo České obchodní inspekce.

b06 - Pohled do dnešní ulice Moskevská z křižovatky s ul. Prokopa Diviše. Vpravo (mimo snímek) dnes již bývalé kino Hraničář. Snímky z roků: 1920, 2000, 2011.

b07 - Dnešní Mánesovy sady, pohled na místo, kde bývala vstupní brána na dnes již zrušený hřbitov. Snímky z roků: 1911, 2000, 2011.

b08 - Budova školy u dnešních Smetanových sadů postavená v roce 1876 na snímku kolem roku 1900. Dnes budova ústeckého muzea. Další snímky - r. 2000, 2011.

b09 - Dnešní Masarykova ulice před křižovatkou s ulicí Prokopa Diviše. Snímky - kolem roku 1910 a r. 2000, 2011.

b10 - Dnešní Masarykova ulice od Smetanových sadů. Snímky z roku asi 1910, 2000 a 2011.

b12 - Pařížská ulice s budovou obchodní akademie postavené v roce 1905. Snímky z let: 1910, 2000, 2011.

b13 - Začátek Pařížské ulice směrem k Masyrykově ul. a Smetanovým sadům. Foto z roků: 1910, 2000, 2011.

b14 - Pohled z Velké hradební do dnešní Bratislavské ulice. Snímek kolem roku 1900, dále z roku 2000 a 2011.

b15 - Budova německého gymnasia ve Velké hradební postavená v letech 1892-93, dnes využívána Univerzitou J. E. Purkyně. Na snímku z roku 1920 vlevo také hotel "1900", dnes na tomto místě stojí krajský úřad. Další snímky z roku 2000 a 2011.

b16 - Bývalá městská knihovna, dnes krajská správa policie na Maternově, dnes Lidickém náměstí. Knihovna byla vystavěna v roce 1912 nadací Jakoba Weinmanna, poškozená při náletech 1945 a zbořená v roce 1946. První snímek z roku 1939, další 2000 a 2011.

b17 - Maternovo, dnes Lidické náměstí s parkem a městským divadlem. Na poslední fotografii vpravo zrekonstruovaná budova ústeckého muzea. Snímky z roků: 1912, 2000 a 2011.

b18 - Maternovo, dnes Lidické náměstí, s renesančním kostelíkem sv. Materny - zbořeným v roce 1895. Snímky z let: 1895, 2000, 2011.

b19 - První snímek z roku 1900 - Maternovo, dnes Lidické náměstí, severovýchodní roh se spolkovým domem "Ressource" z roku 1885, za II. světové války sídlo NSDAP, zničeno v dubnu 1945 při náletech. Na dalších snímcích z roku 2000 a 2011 na tomto místě Magistrát města Ústí nad Labem.

b20 - Na snímku z roku 1912 kašna "Labe", dílo drážďanského sochaře prof. Selmara Wernera z roku 1912, dar bankéře Ludwiga Wolfruma městu, odstraněná v roce 1940 nacisty. Další foto z r. 2000 a 2011.

b22 - Teplická, dnes Revoluční ulice, na křižovatce Maternovy ulice a Malé hradební, na rohu vlevo postavena v roce 1929 pojišťovna "Riunione Adriatica", později "Grand", v 90.letech minulého stol. "Universal Banka", dnes "Kooperativa". Snímky z let 1905, 2000 a 2011.

b23 - Maternova ulice směrem na dnešní Lidické nám. s hostincem "Zur Sächsischen Schweiz", na jeho místě dnes budova "Grand" se sídlem pojišťovny Kooperativa. Foto z roku 1908, 2000 a 2011.

b24 - Pohled na městskou knihovnu (dnes krajskou správu policie) z Malé hradební. Na prvním snímku asi z roku 1912 vlevo za lucernou vrata do jedné z posledních ústeckých stodol, na tomto místě dnes autobusové nádraží.

b25 - Labské nábřeží v místě dnešního mostu dr. Edvarda Beneše. Na snímku z roku 1880 je na Mariánské skále patrná kaple z roku 1680 (postavená na paměť zažehnání moru), zbořená v roce 1976. Další snímek z roku 2000. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy v rámci železničního koridoru a probíhající úpravy prostoru mezi Labem a hlavním nádražím (za fotografem).

b26 - Pohled ze střekovského břehu Labe. Na snímku z roku 1900 Labe tak čisté, že se na břehu bělilo prádlo. Další foto z roku 2000. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy nábřeží z důvodu rozšiřování průjezdní komunikace pod Benešovým mostem směr Praha - Děčín a vpravo úpravy prostoru za hlavním nádražím.

b27 - Pohled ze střekovského břehu Labe. Na snímku z roku 1910 parník "König Albert". Další foto z roku 2000, s mostem přes přítok Bíliny pro průjezdní komunikaci na Prahu. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy nábřeží z důvodu rozšiřování průjezdní komunikace a před kostelem Nanebevzetí P. Marie nově postavené OC Fórum.

b28 - Pohled ze střekovského břehu Labe na Větruši a domy v Labské, později Pražské ulici na snímku z roku 1870. Na snímku z roku 2000 Větruše ve zdevastovaném stavu a po požáru vyhlídkové věže po nepovedené privatizaci objektu. Na snímku z roku 2011 zrekonsruovaný objekt Větruše s kabinkovou lanovkou z OC Fórum. Na snímku patrná probíhající výstavba nového hotelu za Větruší.

b29 - Střekovské nádraží. Snímek s rukujícími rekruty ze 16. května 1916. Další snímky z roku 2000 a 2011.

b30 - Střekov - Novosedlice, dnes Novosedlické náměstí. Kaplička z 30. let minulého stol. snímek nedatován. Další foto z roku 2000 a 2011 - vlevo elektra Petráš.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.