Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pařížská ulice s budovou obchodní akademie postavené v roce 1905. Snímky z let: 1910, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.