Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Začátek Pařížské ulice směrem k Masarykově ul. a Smetanovým sadům. Foto z roků: 1910, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.