Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled z Velké hradební do dnešní Bratislavské ulice. Snímek kolem roku 1900, dále z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.