Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Budova německého gymnasia ve Velké hradební postavená v letech 1892-93, dnes využívána Univerzitou J. E. Purkyně. Na snímku z roku 1920 vlevo také hotel "1900", dnes na tomto místě stojí krajský úřad. Další snímky z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.