Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Bývalá městská knihovna, dnes krajská správa policie na Maternově, dnes Lidickém náměstí. Knihovna byla vystavěna v roce 1912 nadací Jakoba Weinmanna, poškozená při náletech 1945 a zbořená v roce 1946. První snímek z roku 1939, další 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.