Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Maternovo, dnes Lidické náměstí s parkem a městským divadlem. Na poslední fotografii vpravo zrekonstruovaná budova ústeckého muzea. Snímky z roků: 1912, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.