Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Maternovo, dnes Lidické náměstí, s renesančním kostelíkem sv. Materny - zbořeným v roce 1895. Snímky z let: 1895, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.