Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

První snímek z roku 1900 - Maternovo, dnes Lidické náměstí, severovýchodní roh se spolkovým domem "Ressource" z roku 1885, za II. světové války sídlo NSDAP, zničeno v dubnu 1945 při náletech. Na dalších snímcích z roku 2000 a 2011 na tomto místě Magistrát města Ústí nad Labem.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.