Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Na snímku z roku 1912 kašna "Labe", dílo drážďanského sochaře prof. Selmara Wernera z roku 1912, dar bankéře Ludwiga Wolfruma městu, odstraněná v roce 1940 nacisty. Další foto z r. 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.