Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Teplická, dnes Revoluční ulice, na křižovatce Maternovy ulice a Malé hradební, na rohu vlevo postavena v roce 1929 pojišťovna "Riunione Adriatica", později "Grand", v 90.letech minulého stol. "Universal Banka", dnes "Kooperativa". Snímky z let 1905, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.