Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Maternova ulice směrem na dnešní Lidické nám. s hostincem "Zur Sächsischen Schweiz", na jeho místě dnes budova "Grand" se sídlem pojišťovny Kooperativa. Foto z roku 1908, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.