Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled na městskou knihovnu (dnes krajskou správu policie) z Malé hradební. Na prvním snímku asi z roku 1912 vlevo za lucernou vrata do jedné z posledních ústeckých stodol, na tomto místě dnes autobusové nádraží.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.