Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Labské nábřeží v místě dnešního mostu dr. Edvarda Beneše. Na snímku z roku 1880 je na Mariánské skále patrná kaple z roku 1680 (postavená na paměť zažehnání moru), zbořená v roce 1976. Další snímek z roku 2000. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy v rámci železničního koridoru a probíhající úpravy prostoru mezi Labem a hlavním nádražím (za fotografem).


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.