Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled ze střekovského břehu Labe. Na snímku z roku 1900 Labe tak čisté, že se na břehu bělilo prádlo. Další foto z roku 2000. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy nábřeží z důvodu rozšiřování průjezdní komunikace pod Benešovým mostem směr Praha - Děčín a vpravo úpravy prostoru za hlavním nádražím.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.