Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled ze střekovského břehu Labe. Na snímku z roku 1910 parník "König Albert". Další foto z roku 2000, s mostem přes přítok Bíliny pro průjezdní komunikaci na Prahu. Na třetím snímku z roku 2011 patrné úpravy nábřeží z důvodu rozšiřování průjezdní komunikace a před kostelem Nanebevzetí P. Marie nově postavené OC Fórum.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.