Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dnešní Masarykova ulice od Smetanových sadů. Snímky z roku asi 1910, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.