Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dnešní Masarykova ulice před křižovatkou s ulicí Prokopa Diviše. Snímky - kolem roku 1910 a r. 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.