Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Budova školy u dnešních Smetanových sadů postavená v roce 1876 na snímku kolem roku 1900. Dnes budova ústeckého muzea. Další snímky - r. 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.