Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dnešní Mánesovy sady, pohled na místo, kde bývala vstupní brána na dnes již zrušený hřbitov. Snímky z roků: 1911, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.