Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled do dnešní ulice Moskevská z křižovatky s ul. Prokopa Diviše. Vpravo (mimo snímek) dnes již bývalé kino Hraničář. Snímky z roků: 1920, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.