Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Ulice Prokopa Diviše. Na snímku z roku 1920 německá evangelická škola z roku 1890. Na snímcích z roku 2000 a 2011 sídlo České obchodní inspekce.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.