Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Bismarckova, dnes Churchillova ulice. Na prvním snímku z roku asi 1900 ještě před postavením evangelického kostela. Na druhém z roku 2000 a třetím z roku 2011 vzadu tzv. "Červený" kostel.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.