Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled do ulice Stroupežnického z křižovatky u "Červeného" kostela. Snímky z roku: asi 1910, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.