Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Opět Mírové náměstí - horní část (severní strana). Na snímku z roku 1898 renesanční radnice (odstraněná v roce 1976). Druhé foto z roku 2000 s prolukou vedle spořitelny - služila jako parkoviště. Na třetím snímku z roku 2011 na místě proluky postaven "Palác Zdar".


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.