Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Jižní strana Mírového náměstí (dříve Tržní), vyústění uličky Fabiána Pulíře. Na místě "Staré pošty" postaven v roce 1932 obchodní dům "Jepa", nyní "Sever". Naproti, místo dvou starších domů, postaven OD Mark & Spencer. Snímky z roku 1898, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.