Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Mírové náměstí (dříve Tržní), zástavba na jižní straně. Snímky z roku 1899, 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.