Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Pohled z Mírového náměstí do Bílinské ulice. Na prvním snímku z roku 1898 vpravo bývalý hotel "Stadt Prag", zbořený v roce 1924. Na snímku z r. 2000 na jeho místě Komerční banka a naproti McDonald´s. Třetí foto z roku 2011 - vzadu je vidět parkoviště OC Fórum.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.