Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Mírové náměstí (dříve Tržní) směrem k Mariánské skále. Na prvním snímku z roku 1870 renesanční kašna odstraněná v 80. - 90. letech 19. století. Druhý snímek z roku 2000.
Na třetím snímku z roku 2011 náměstí po celkové úpravě - vodotrysky v horní části, předláždění, úprava průjezdní komunikace pro MHD, mezi Budovou spořitelny a hotelem Bohemia přistavěný tzv. Špalíček.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.