Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dříve Tržní, dnes Mírové náměstí - na prvním snímku přibližně z roku 1890 bývalá c. a k. solní celnice (zbořena v roce 1898).
Na jejím místě postaven koloniál A. Wagnera, přestavěný v roce 1931 na banku, po válce sídlo redakce "Průboj". Na snímku z roku 2000 a 2011 drogerie.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.