Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Hrnčířská ulice, na snímku z roku 1916 továrna na cukrovinky Wagner a v pravo první ústecké rychlé občerstvení. Na snímku z roku 2000 a 2011 sídlo Archivu města Ústí nad Labem, vpravo prodejna oděvů.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.