Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Klášterní ulice směrem z dnešního Mírového nám. První snímek přibližně z roku 1924. Na druhém z roku 2000 je vlevo budova IPB banky, v té době již pod nucenou správou.
Vzadu je vidět ještě původní podoba restaurace Na Rychtě, přestavěná v roce 2010 na pivovar s restaurací a zvýšená o jedno patro. Viz třetí snímek z r. 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.