Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Ulička Fabiána Pulíře, dříve Kostelní směrem na Mírové náměstí. Snímek přibližně z roku 1925, dále 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.