Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Na první fotografii z roku kolem 1925 Solní ulice s českou školou, která zanikla při náletu 1945. Na druhém snímku z roku 2000 je na jejím místě tzv. stará tržnice postavená v akci Z v roce 1955. Na posledním záběru z roku 2011 část OC Fórum.
V pozadí všech snímků kostel sv. Vojtěcha.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.