Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Budova vídeňského bankovního spolku před hlavním nádražím na snímku z roku 1908, Pojišťovna Slávia - snímek z roku 2000, pojišťovna a sportbar na snímku z roku 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.