Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Střekov - Novosedlice, dnes Novosedlické náměstí. Kaplička z 30. let minulého stol. snímek nedatován. Další foto z roku 2000 a 2011 - vlevo elektra Petráš.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.