Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Střekovské nádraží. Snímek s rukujícími rekruty ze 16. května 1916. Další snímky z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.