Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Ulice V Jirchářích na prvním snímku přibližně z roku 1940 ještě s provozem tramvají, na druhém snímku z roku 2000 vpravo prodejna občerstvení Laguna, v roce 2011 Burger King.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.