Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Hrnčířská ulice - zástavba na severní straně ulice proti vyústění ulice V Jirchářích. Snímek přibližně z roku 1935, další z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.