Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dům na rohu dnešní Hrnčířské ulice a ulice V Jirchářích. Původně hodel Zlatá loď, dnes kancelář Čedoku. První snímek asi z roku 1895, další z roku 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.