Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Dnešní Hrnčířská ulice ve směru na Předmostí a Mariánskou skálu, vpravo ústí ulice V Jirchářích. Foto z roku přibližně 1908, dále 2000 a 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.