Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Teplická, dnes Revoluční ulice směrem k vyústění do Tržního, dnes Mírového náměstí. Fotografie z roku 1905, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.