Místa v Ústí nad Labem - dříve a dnes ve fotografii

Tržní, dnes Mírové náměstí, zástavba na jižní straně s vyústěním Bílinské ulice. Snímky z roku: 1898, 2000, 2011.


Vytvořeno v roce 2011 v rámci projektu Gymnázia dr. V. Šmejkala - O. Černý & kol. - viz podrobnosti.